ATT VARA VÄRD

Tränar du regelbundet i F&S Kiruna? Vill du utvecklas och få använda dina resurser till något positivt? Har du kraft och tid att engagera dig i ett ideellt uppdrag? Stimuleras du av möten med nya människor? Ta då chansen att utvecklas inom träning och hälsa!

Alla är välkomna
Som värd i Friskis & Svettis kommer du med i ett gäng engagerade och människor som brinner för: friskträning, välbefinnande, lustfylld fysisk aktivitet, hälsa och glädje men som också har en avslappnad inställning till prestationer och krav, till livet och dess glädjeämnen.

Hos Friskis & Svettis är alla välkomna, alla tränar på sina villkor och vi strävar efter att kunna erbjuda något som passar så många som möjligt.

Det innebär ett nytt starkt fritidsengagemang, att möta nya utmaningar och möjligheter, att träffa nya människor och få ett helt nytt nätverk. Det innebär också att sprida vår verksamhetsidé: lustfylld, lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.
 

Ett leende
Du ska ha tränat hos oss en tid, dela våra värderingar, vara snabb i tanken och ha ett äkta intresse för service och människor.  För din egen del är det viktigt att du är tränad för den nivå du är intresserad av att vara värd på.

Du ger det första och det sista leendet till våra medlemmar. Du möter dem och hjälper alla tillrätta. Du höjer trivseln och ger medlemmarna information, trygghet och service. Du är i ditt värdskap en viktig kugge för föreningen som "fixare" på olika sätt, ditt intresse och din kompetens är en stor tillgång.

Du är med andra ord GULD VÄRD!

Som funktionärer i F&S Kiruna finns följande förmåner:
Gemensam utbildning innan funktionärsfunktion.
Möjlighet till deltagande på inspirationsdagar.
Träna fritt på F&S Kirunas andra pass (som du inte har en funktionärsuppgift på) när du erlagt medlemsavgift och har genomgått funktionärsutbildning.
Funktionärskläder
Rikskort för träning i andra föreningar om du reser eller semestrar på annan F&S-ort i Sverige

Är du intresserad?  

Anmäl ditt intresse med dina uppgifter genom en icke-bindande intresseanmälan>>.
Har du frågor? Kontakta funktionärerna på passen eller via epost under fliken "kontakt".

VÄLKOMMEN!