Jan 09, 2018

Nytt medlemsavtal 2018

En ny dataskyddsförordning träder i kraft den 1 maj 2018 och därför har ett nytt medlemsavtal upprättas. Denna ska skrivas under av medlem, för barn under 15 år gäller vårdnadshavare. 

Här hittar du avtalet i löpande text