Funktionärer i F&S Kiruna 2018VÄRDAR

Anna Enesund, värdansvarig
Anita Kantola
Anki Tedelind
Anne Johansson
Berit Karkiainen
Britt-Marie Hannu
Carola Niva, värdansvarig
Elisabeth Hannu
Doris Hjärtström
Evy Mella
Hannele Broström
Hannele Vähä
Kerstin Mattsson
Maria Rutfors
Marina Åberg
Marja Illi
Merja Mäkelä
Pia Stålnacke
Regina Kamali Pettersson
Susanne Kemi
Yvonne Vinsa
Ulrika Kjellberg

Vilande värdar våren 2018:
Anki Westlin, Frida Zakrisson-Ruotimaa, Tina Palovaara, Monika Patomella


LEDARE

Anette Gräsvik Jympa puls medel
Ann-Charlotte Niemi
IntervallFlex, Yoga (Jympa medel)
Jeanette Kuoppa Dans fusion (Jympa medel)
Heidi Kari Cirkelfys (Jympa bas, Jympa start)
Malin Rolund Jympa bas
Marianne Måågård-Schröder
 Yoga (Flex, Jogg, Jympa medel, IntervallFlex)
Marie Norman
IntervallFlex, Core (Core Soft)

Minna Lundström Bertipaglia
Familjefys (Junior)
Sofia Keskitalo Familj
Stina Björnström Löpning/Cross
Tina Benson Core soft (Core, Jympa medel)

Viktoria Jäger Jympa medel (IntervallFlex, Flex, Jympa start, Jympa medel)
Åsa Larsson
Jympa soft, Jympa bas
   

(Inom parentes = ledaren är även utbildad inom andra intensiteter och/eller Friskis&Svettis-pass än säsongens).

Vilande ledare våren 2018:
Carina Flygare Jympa bas (Träna ute)
Eva Raattamaa Puls bas (IntervallFlex, Jympa bas)
Katarina Stålnacke Cirkelfys (Jympa medel)
Johanna Gustafsson 
Cirkelfys

Funktionärer under utbildning:
Fyra nya ledare utbildas under våren 2018.

VERKSAMHETSGRUPPER:

Marie Norman (från 1/1-17) och Heidi Kari (från 13/3-17), Verksamhetsansvarig                             
Sofia Keskitalo, Kommunikationsansvarig                              
Åsa Larsson, Uppföljnings/rekryteringsansvarig
Anna Enesund och Carola Niva, Värdansvarig
Jeanette Kuoppa, Ledaransvarig
 
Träning för barn, grupp under upparbetning
Lokalgrupp, under upparbetning

Anti-dopningsansvarig och ansvarig för anti-dopningsnätverk Kiruna: Katarina Stålnacke.
STYRELSE 2017/2018

Ordförande 1 år: Tina Palovaara, (nyval)

Ledamot 2 år: Ann-Christin (Anki) Lassi (omval), 2016-2018
Ledamot 2 år: Eva Mäkitalo-Öbom (nyval), 2017-2019


Ledamot 1 år:
 Ann-Marie Lans (omval)
Ledamot 1 år: Katarina Stålnacke (omval)

Suppleant 1 år: Anita Kantola (omval)
Suppleant 1 år: Susanne Kemi (nyval)

Revisor, ordinarie, 1år: Britt-Marie Strandenhed
Revisor, suppleant, 1år: Berit Karkiainen

Styrelsemöten 2018:
Tisdag 13 februari, kl 18.15
Tisdag 6 mars, kl 18.15
Tisdag 13 mars, kl 18.15
Tisdag 24 april, kl 18.15

Plats: Kiruna Stadsbibliotek

VALBEREDNING 2017/2018

Marianne Schröder Måågård (sammankallande)
Catarina Andersson
Joakim Norman