VILL DU VARA MED?

Ladda ner intresseanmälan>>

Fyll i och mejla in eller lämna till funktionärer på passen. Anmälan är inte bindande och vi tar emot den när som helst under året. Anmälan gäller för alla funktionärsuppgifter: styrelse, värd och ledare.


ATT VARA LEDARE

- Tränar du regelbundet hos oss på Friskis&Svettis?
- Vill du utvecklas och få använda dina resurser till något positivt?
- Har du kraft och tid att engagera dig i ett ideellt uppdrag?
- Har du fysiska förutsättningar att inspirera och leda?
- Vill du få andra människor att uppleva rörelseglädje?

Då kanske DU är föreningens nästa ledare!? 

LEDARUTBILDNING

 

Rekrytering och uttagning

För att bli ledare ska du ha erfarenhet av den inriktning du är intresserad av. Du ska dessutom ha intresse och förmåga att förstå människors olika förutsättningar och behov.

Du genomgår ett test gällande ledaregenskaper, taktkänsla (om det är exempelvis jympaledare du vill bli) samt av din fysisk styrka.
Föreningen avgör vem som blir uttagen att genomgå ledarutbildningen.

Ettan

För en blivande ledare eller instruktör i Friskis&Svettis startar utbildningen med Ettan (tidigare Steg 1). Kursen ger alla en gemensam grund präglad av Friskis&Svettis idé om träning och ledarskap. Ettan är likadan för alla, oavsett tidigare kunskaper eller erfarenheter. Ettan går man en gång. Den ger behörighet till att gå vidare till utbildningar inom träningsformerna. Före Ettan förbereder man sig på hemmaplan genom en digital prep-kurs.

Störst utbyte och glädje får du om du kommer väl förberedd fysiskt inför kursen!
Fysiskt ska du ladda för 1-2 träningspass per dag under kursen och inför föreläsningarna i bland annat fysiologi, anatomi, musik och träningslära.

Utbildning till olika träningsformer 

 

För att bli ledare eller tränare i Friskis&Svettis går man utbildning samt licensieras inom en träningsform.

Alla större träningsformer i Friskis&Svettis har sin egen utbildning. Den ger grunderna i karaktär, innehåll, upplägg, ledarskap och i många fall musik. Alla träningsformsutbildningar består av en prep och ett kurstillfälle på kursgård/ kurscenter.

Träningsformsutbildningen präglas av praktik inom träningen och ledarskapet. Kurserna förmedlar kunskap och kompetens för att leda pass på olika nivå, hantera anpassade träningsupplägg och ibland flera metoder och arbetssätt.

Efter kurstillfället fortsätter utbildningen genom att man jobbar vidare hemma i föreningen, skapar pass eller träningsupplägg samt övar ledarskap. Utbildningen avslutas med licensiering

Man väljer själv tillsammans med föreningen vilket passupplägg man ska licensieras på. Efter licensiering har man behörighet att leda även de andra passen som utbildningen omfattade. Vill man efter en tid leda en ny träningsform går man den avsedda träningsformsutbildningen samt licensieras på nytt.

Programskapande och licensiering

Träningsformsutbildningen är "halva" utbildningen. Därefter börjar den andra spännande halvan med att sätta ihop sitt eget pass. Räkna med en veckas arbete. Du får givetvis stöttning av föreningens ledare.
På licensieringen diplomeringen leder den blivande ledare passet med en riktig grupp. En F&S licensierare granskar och godkänner eller godkänner inte. Först när man blivit godkänd får man verka som F&S ledare "i uniform".

Kontrakt med föreningen och därefter aktiv ledare

Varje person som antagits för ledarutbildning skriver under en överenskommelse med föreningen som specificerar villkoren för uppdraget.
Inför varje säsong planeras och diskuteras verksamhetens och schemats utformning med varje ledare.
 

Ledare får: 

Varje person som antagits för ledarutbildning skriver under en överenskommelse med föreningen som specificerar villkoren för uppdraget. Inför varje säsong planeras och diskuteras verksamhetens och schemats utformning med varje ledare. 

- Betald grundutbildning: Ettan och vald träningsform
- Resekostnad till Ettan.
- Efter ledarutbildning och godkänd licensiering verka som ledare inom Friskis&Svettis.
- Möjlighet till deltagande i inspirationsdagar och utbildningar som anordnas av Friskis&Svettis
- Utveckla din kreativa ådra, du skapar själv ditt pass. Du som valt inriktning jympa får jobba med en helhet av musik, rörelser och ditt ledarskap.
- Träning i ledarskap och säkerhet i att framträda inför en grupp.
- Stimulans och energi i mötet med motionärer och andra funktionärer.
- Möjligheten att gå vidare med nya uppgifter i föreningen, t ex ingå i olika uppdragsgrupper.
- Ledarkläder, ersättning för musikkostnader och tillgång till föreningens hela utbud för din egen träning.
- Årlig individuell feedback på ditt pass och coachning i din ledarroll.

FriskisSvettis_kettlebell_220x  

Ledare bidrar med:

- Resekostnad till ort där den träningsformsutbildning du valt genomförs
- Fysisk kapacitet för den intensitet du vill leda
- Tid och engagemang att efter genomgången utbildning under minst 2 år leda minst ett pass per vecka
- Förmåga att förmedla och inspirera till rörelseglädje, intresse av att leda och entusiasmera deltagare oavsett nivå
- Lust och känsla för musik och rörelse, takt och rytm (för de träningsformer där så krävs)
- Personlig utstrålning och positiv attityd
- Kroppsmedvetenhet och förmåga att visa rörelser tydligt.
- Medlemskap i Friskis&Svettis Kiruna

 

Känner du någon som kanske skulle passa? Ibland kanske man är för blyg att fråga själv, om du tycker någon passar kan du alltid tipsa någon av funktionärerna!

Är du intresserad?

Anmäl ditt intresse med dina uppgifter genom en icke-bindande intresseanmälan
Har du frågor? Kontakta funktionärerna på passen eller via e-post under fliken "kontakt".

VÄLKOMMEN!