Medlemsavtal/ allmänna villkor

IF Friskis&Svettis Kiruna (F&S Kiruna) är en av de föreningar som berörs av dataskyddsförordningen ((DSF/GDPR)), en ny lagstiftning om hantering av personuppgifter som träder i kraft i maj 2018. Lagen reglerar bland annat hur föreningar får hantera personuppgifter och information om medlemmarna.

När du väljer att bli medlem hos F&S Kiruna behöver föreningen dina personuppgifter, för- och efternamn samt personnummer. I de fall du använder friskvårdsavtal där din arbetsgivare står för kostnader behandlas också anställningsuppgifter. Bankrelaterade uppgifter för din betalning behandlas i de fall
du inte betalar kontant samt uppgifter som du självmant och frivilligt uppger, såsom träningsstatistik.

Dina personuppgifter används till administration i ett medlemsregister, träningsstatistik, medlemsstatistik, medlemsundersökningar, kommunövergripande samverkan “100 % ren hård träning” samt vid eventuell skadeanmälan till försäkringsbolag. Om du är funktionär i föreningen används dina personuppgifter i
e-postlistor, på F&S Kiruna hemsida och på Workplace.

Personuppgifter lämnas till Riksidrottsförbundet (Norrbotten) och Kiruna kommun, för rapportering av barn- och ungdomsverksamhet till kommun och Riksidrottsförbund i syfte att erhålla aktivitetsstöd.

Medlemsregistret förvaras dels i pärm, i ett låst utrymme samt i digital form på ett lösenordsskyddat USB-minne hos föreningens medlemsregisteransvarig. Registret hanteras endast av föreningens funktionärer och lämnas inte ut till utomstående tredje part, förutom Friskis&Svettis Riks, annan Friskis&Svettis förening.

Medlem hos F&S Kiruna har rätt att få utdrag från de egna lagrade personuppgifter och rättelse vid eventuella felaktigheter. Medlem har också rätt att på egen begäran bli struken ur registret, men det kan innebära att du inte helt eller delvis kan utnyttja ditt träningskort eller medlemsförmåner.

I de fall du är yngre än 15 år, måste din vårdnadshavare ge sitt samtycke till att föreningen F&S Kiruna behandlar dina personuppgifter enligt ovan genom att underteckna medlemsavtalet. 

Föreningens kontaktperson för personuppgifter och Dataskyddsförordning, ytterligare information finner du på föreningens webbplats.

Jag godkänner att F&S Kiruna får använda mina personuppgifter under den tid jag är medlem i föreningen samt max 2 år efter att mitt medlemskap har avslutats. Avtalet undertecknas i medlemsregistret.

Träningsvillkor 100% ren hårdträning

Friskis&Svettis Kiruna (F&S Kiruna) är en av de föreningar/ träningsanläggningar som ingår i ett samarbete med Kiruna kommun för ett dopningsfritt Kiruna. Detta avtal innebär att F&S Kiruna arbetar för en dopingfri miljö. 

Med dopningsmedel menas i detta avtal samma definition som återfinns i Lag om förbud mot vissa dopningsmedel. Lagen gäller för syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar frigörelsen av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. 

Vid påträffande av, intag eller försäljning av dopningsmedel kommer avstängning att ske från alla gym/anläggningar som deltar i 100% ren hårdträning i Kiruna kommun i 24 månader  och sker med omedelbar verkan.

I min egenskap av medlem hos F&S Kiruna förbinder jag mig att följa deras angivna villkor. Jag förbinder mig att avstå från bruk av dopningsmedel såvida det inte ordinerats av läkare för medicinskt bruk. I övrigt gäller Lag om förbud mot vissa dopningsmedel. Vid eventuell misstanke om dopning kan jag bli anmodad att göra ett dopningstest och förbinder mig då genom detta avtal att göra det.

Jag är medveten om att underlåtelse att göra ett dopningstest medför avstängning från samtliga gym/träningsanläggningar som ingår i samarbetet 100% ren hårdträning.

Vid händelse av att mitt dopingprov uppvisar ett positivt analysresultat, jag underlåter mig att göra ett dopingprov eller att jag bryter mot bestämmelser i Lag om förbud mot vissa dopningsmedel kommer jag att avstängas under en tid av 24 månader från samtliga träningsanläggningar som ingår i samarbetet 100 % ren hårdträning. Avgifter som inbetalts och ej kan utnyttjas på grund av avstängningen, kan inte återfås utan anses förverkade.

Detta avtal gäller från dags datum och under

Ort och datum                 Representant F&S Kiruna             Medlem

-----------------------------     -----------------------------------------------------------------------------------

Jag stöder Kiruna kommuns arbete för en dopningsfri miljö!
 
Medlem hos F&S Kiruna är ansluten till Riksidrottsförbundet och omfattas av också av idrottens anti-dopingreglemente.


Här hittar du dokumentet i pdf-format: Avtal 100% ren hård träning_2018